top banner desktop 2
top banner mobile 2
  1. You are here:
  2. בסט קליניקס
  3. »עצות טובות
  4. »איך לא לפחד מרופאי שיניים
  5. »על בטיחות בעת טיפולי שיניים בסדציה והרדמה מלאה
מהו הצורך הרפואי שלך?
על בטיחות בעת טיפולי שיניים בסדציה והרדמה מלאה

על בטיחות בעת טיפולי שיניים בסדציה והרדמה מלאה

רבים בוחרים כיום לעבור טיפולי שינים בסדציה ובהרדמה מלאה. בחירה זו נובעת מסיבות שונות, שהנפוצה שבהן היא פוביה קשה מטיפול שיניים.

אצל רבים, המתכננים לעבור טיפולים מסוג זה, מתעוררת שאלת בוערות - האם מדובר בטיפולים בטוחים, ומה הסיכון של הסתבכות ניתוחים כאלו?

בטרם אתם פונים לעבור ניתוח שיניים בסדציה או הרדמה כללית, מומלץ מאוד לוודא שאת הטיפול מעבירים רופאי שיניים מומחים, שהוכשרו לטיפול מורכב מסוג זה, ושעברו מסלול הכשרה מלא שהסמיך אותם לבצע ניתוחים וטיפולי שיניים בסדציה ובהרדמה כללית.

חשוב מאוד לוודא שבניתוח יהיה נוכח רופא שיניים מרדים, שימצא בחדר במהלך כל הניתוח וישגיח על המטופל, מרגע ההרדמה ועד שובו להכרה. חשוב מאוד לבדוק שהניתוח מתקיים במסגרת מרפאת שיניים המאושרת על ידי משרד הבריאות לבצע טיפולים בהרדמה ובסדציה.

כמו כן, רצוי לברר מה ניסיונו של הרופא המטפל, ולוודא שהטיפול מבוצע בעזרת מכשור רפואי חדשני.

אילו רופאים מוכשרים לבצע ניתוחים כאלו?

על פי חוק הבריאות הישראלי, כל רופא שיניים רשאי לבצע טיפולי שיניים במטופלים. החוק הישראלי אינו מגביל את עיסוקם של רופאי שיניים להתמחויות משנה ספציפיות של רפואת שיניים, פרט לטיפול שיניים בהרדמה כללית או סדציה.

הסיבה להגבלה על ההתמחות בתחום, נובעת מכך שסדציה היא תחום מורכב, שדורש התעמקות והתמחות נוספות, מעבר לאלה הנרכשות במהלך הלימודים הארוכים של רפואת שיניים.

נוכחות רופא מרדים

מסקרים שונים, שהתפרסמו בשנים האחרונות, עולים נתונים המצביעים על כך שרבים מן המטופלים בבתי חולים חוששים יותר מהליך ההרדמה, מאשר מהניתוח עצמו.

סקרים אחרים הראו שרק מעטים מן הישראלים מודעים לקיומו של מקצוע הרופא המרדים. רבים היו משוכנעים שמדובר בפרוצדורה שגרתית, שמתבצעת בקלות דעת על ידי הרופא המנתח, שמבצע את הטיפול שלשמו הגיע המטופל.

ראוי לחזור ולהדגיש שבכל טיפול שיניים בהרדמה כללית, הרדמה מלאה וסדציה – חייב רופא מרדים להיות נוכח בניתוח. תפקידו של רופא זה הוא לבצע את ההרדמה, לדאוג למצבו של המטופל, וללוות אותו לכל אורכו של הניתוח.

סיבוכים אפשריים

תחום ההרדמה הרפואית ידע תמורות ופיתוחים טכנולוגיים משמעותיים מאוד בשנים האחרונות, אשר מרביתם נוגעים לשמירה על חיי המטופל ולבטיחותו.

אם עד לפני עשור, עמד שיעור הסיבוכים בניתוחים בהרדמה על 1:5000 מקרים, הרי שכיום השתפר המצב במידה דרמטית, ורק אחד מתוך 200,000 ניתוחים מסתבך.

יתרה מזאת, שיעור הסיבוכים בטיפולי שיניים בהרדמה כללית עומד על אחד למיליון מקרים בלבד. זאת למרות שהטיפולים הופכים עם השנים למורכבים, מקיפים ומועילים יותר.

אם גם אתם מבקשים לפנות אל מרפאת שיניים, במטרה לקבוע תור לביצוע טיפולי שיניים בהרדמה כללית, הרדמה מלאה וסדציה - אל תחששו מהטיפול.

כמו שציינו לעיל, מדובר בטיפולים פשוטים יחסית, בהם המטופל אינו מרגיש כאב כלשהו, ואחוזי הסיבוכים שלהם הם אפסיים בהשוואה לטיפולים שגרתיים אחרים.

איתור מרפאה קרובה

צריך מידע? מתלבט? שאל אותנו:

לחץ כאן כדי לשלוח לנו צילומים לחוות דעת שנייה