top banner desktop 2
top banner mobile 2
 1. You are here:
 2. בסט קליניקס
 3. »עצות טובות
 4. »איך לחסוך אצל רופא השיניים
 5. »רופאי שיניים מומחים בישראל - נתוני תעסוקה 2008
מהו הצורך הרפואי שלך?
רופאי שיניים מומחים בישראל - נתוני תעסוקה 2008

רופאי שיניים מומחים בישראל - נתוני תעסוקה 2008

בארץ יש 103 כירורגים, 71 מומחי ילדים,108 מיישרי שיניים, 83 מומחי חניכיים, 76 מומחים לטיפולי שורש, 17 מומחים לרפואת שיניים ציבורית, 35 מומחים ברפואת הפה, 6 מומחים לפתולוגיה אוראלית, ו-120 מומחים שיקום הפה.

 • מומחים חדשים ברפואת שיניים: בשנת 2008 נוספו 26 מומחים חדשים ברפואת שיניים.
 • רופאי שיניים מומחים: בסוף 2008 היו 805 רופאי שיניים מומחים , מהם 614 עד גיל 65. תוספת של 113 מומחים עד גיל 65 משנת 2000
 • שיעור רופאי השיניים המומחים: שיעור רופאי השיניים המומחים יציב משנת 2000. בשנת 2008 השיעור היה 0.11 ל - 1,000 נפש ושיעור המומחים עד גיל 65 היה 0.08 בהשוואה ל 0.08 ו 0.07- בסוף 1995
 • אחוז רופאי השיניים המומחים: 8% מכלל רופאי השיניים בסוף 2008 היו בעלי תעודת התמחות במקצועות רפואת השיניים , 6% מרופאות השיניים ו - 10% מרופאי השיניים . בקרב רופאי השיניים בגיל 55-64 האחוז גבוה יותר , 10% . מתחילת שנות התשעים נרשמה עליה קטנה באחוז המומחים , מ - 7% ב 1995 ל 8% ב2008
 • הרכב גיל ומין: שליש מכלל רופאי השיניים המומחים בסוף 2008 היו צעירים עד גיל 45 34% , 47% מרופאות השיניים ו - 23% מרופאי השיניים ), כמחצית ( 47% ) היו בגיל 45-64 ) מרופאות השיניים ו - 52% מרופאי השיניים ) ורבע ( 23% ) היו בגיל 65 ומעלה.
 • אחוז הנשים: בסוף 2008 , רבע ( 27% ) מרופאי השיניים המומחים היו נשים ו 44% מהמומחים עד גיל 45
 • מומחיות ברפואת שיניים עד גיל 65: בסוף 2008 היו 120 מומחים עד גיל 65 בשיקום פרוסטודונטי , 108 באורתודונטיה , 103 בכירורגיה פה ולסת , 83 בפריודונטיה , 76 באנדודונטיה , 71 בפדודונטיה , 35 ברפואת הפה , 17 ברפואת שיניים ציבורית ו - 6 בפתולוגיה אורלית.
 • שיעור המומחים במקצועות רפואת השיניים: שיעור המומחים עד גיל 65 בשיקום פרוסטודונטי , אורתודונטיה וכירורגיה פה ולסת היה 0.02 ל - 1,000 נפש בכל מקצוע . בשאר המקצועות השיעור היה נמוך .

לסיכום:

בארץ יש 103 כירורגים, 71 מומחי ילדים,108 מיישרי שיניים, 83 מומחי חניכיים, 76 מומחים לטיפולי שורש, 17 מומחים לרפואת שיניים ציבורית, 35 מומחים ברפואת הפה, 6 מומחים לפתולוגיה אוראלית, ו-120 מומחים שיקום הפה.

אין התמחות ספציפית בישראל בביצוע שתלים דנטליים.

איתור מרפאה קרובה

צריך מידע? מתלבט? שאל אותנו:

לחץ כאן כדי לשלוח לנו צילומים לחוות דעת שנייה